Uplate - UNIQA osiguranje tr?id=678113522647341&ev=PageView&noscript=1 Uplate - UNIQA osiguranje
  VAŽNA NAPOMENA:
  Putem aplikacije je moguće plaćanje isključivo u RSD, za polise koje su ugovorene u valuti RSD i polise koje su ugovorene sa valutnom klauzulom.
  Za polise koje su ugovorene u stranim valutama plaćanje nije moguće ovim putem.
  Podaci o uplati
  Molimo Vas koristite srpske latinične karaktere - š, č, ć, đ, dž

  Vrsta osiguranja*
  Ime*
  Prezime*
  Broj polise*
  Poziv na broj*
  Email*
  Broj telefona*
  -
  Iznos za uplatu (u RSD)*